Časopis a webové stránky ČLK

Časopis a webové stránky
 
Časopis ČLK Tempus Medicorum
Časopis České lékařské komory je měsíčník, který zdarma dostává každý její člen.
Distribuce časopisu
Chcete, aby Vám byl zasílán časopis České lékařské komory Tempus Medicorum?
Nebyl Vám časopis České lékařské komory doručen?
Chcete si nechat zasílat časopis na jinou adresu než dosud?
Chcete zrušit zasílání časopisu?

Ve všech těchto případech se, pokud jste člen ČLK, obraťte na okresní (obvodní) sdružení ČLK, v němž jste registrován(a) nebo na referentku Kanceláře ČLK Praha, která má distribuce časopisu na starosti. Pokud nejste člen ČLK, obracejte se pouze na referentku distribuce časopisu.
Webové stránky ČLK
Provoz a technickou správu webových stránek České lékařské komory zajišťuje společnost ISSA CZECH s.r.o., která provedla v listopadu 2011 na zakázku ČLK grafický redesing minulých webových stránek a zároveň převedla zastarávající redakční systém pro správu webových stránek do nového systému CMS Designer (Content Management System). Administrátoři ČLK tak dostali prostředky plné administrace webových stránek ČLK. Na společnost ISSA CZECH s.r.o. se obracejte v případě technických problémů spojených s provozem webu.
Obsahovou část webových stránek ČLK mají na starosti administrátoři ČLK. Jsou to lidé, kteří mají za úkol starat se o web ČLK především po stránce obsahové. Využívají možnosti redakčního systému, připravují nové stránky, vkládají a editují články a soubory, ale také spravují rozsáhlé vnitřní databáze (například vzdělávací akce akreditované ČLK), údaje o funkcionářích ČLK, o okresních sdruženích ČLK a mnohé další. Na administrátory webu ČLK se obracejte v případech, kdy potřebujete řešit cokoliv, co souvisí s obsahem webu. Administrátoři webu mají přidělené určité sekce (agendy) a proto Vás v zájmu urychlení vyřešení Vašeho přání či dotazu prosíme, abyste se obraceli na administrátory příslušných sekcí.
Nastavení Cookies