ČLK

Česká lékařská komora


Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady a je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

Česká lékařská komora
 • dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
 • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
 • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,
 • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené  informace.
Okresní úroveň
 • Okresní shromáždění
 • Okresní sdružení lékařů (OSL)
 • Představenstvo OSL
 • Čestná rada OSL
 • Revizní komise OSL
Krajská úroveň
 • Krajské rady jednotlivých krajů
Celostátní úroveň
 • Sjezd delegátů
 • Představenstvo ČLK
 • Prezident
 • Viceprezident
 • Porada předsedů OSL
 • Čestná rada ČLK
 • Vědecká rada ČLK
 • Revizní komise ČLK
 
 • Etická komise ČLK
 • Licenční komise ČLK
 • Právní oddělení
 • Oddělení vzdělávání
 • Zahraniční oddělení
 • Tiskové oddělení
 • Kanceláře
 

 

 

Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies