Formuláře

Formuláře


přijetí za člena ČLK
licence
O udělení licencí je třeba žádat prostřednictvím okresního / obvodního sdružení ČLK, kde je žadatel registrovaný.
Přední stranu formuláře vyplňuje žadatel, zadní stranu vyplní okresní / obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný. Formulář je třeba vytisknout oboustranně - musí být na jednom listu.
certifikát profesní bezúhonnosti (certificate of good standing)
přeregistrace
preskripce (oprávnění k předpisu léčiv)
potvrzení o nečlenství v ČLK
Tuto žádost vyplní žadatel/absolvent LF, který vystudoval v ČR, ale nikdy nebyl členem ČLK a tudíž nikdy nevykovával praxi v léčebné a preventivní péči na území ČR. Potvrzení o nečlenství v ČLK (Certificate of non-membership), které je na základě této žádosti vydáno, slouží jako ekvivalent potvrzení o profesní bezúhonnosti lékaře - člena ČLK (Certificate of good standing).

Pro vystavení potvrzení o nečlenství je potřeba dále doložit potvrzení o ukončení studia na LF nebo kopii diplomu a zaplatit administrativní poplatek ve výši 1000 Kč (viz rozhodnutí Představenstva ČLK ze dne 25. ledna 2020).

Podrobnosti o možnostech platby, předání požadovaných dokladů a převzetí potvrzení a další informace obdržíte na emailu: vr@clkcr.cz (foreign@clkcr.cz), nebo na tel: +420 234 760 699 (Andrea Špergerová).
certificate of non-membership (english)
The Certificate of non-membership is an equivalent to the Certificate of good standing provided to the graduates of the faculty of medicine when seeking a job abroad.
školitel lékařského výkonu - funkční licence dle SP č. 12 
akreditace školícího pracoviště - funkční licence dle SP č. 12
udělení funkční licence dle SP č. 12
formuláře celoživotního vzdělávání dle SP č. 16
Plná moc pro ČLK - o.s.
Nastavení Cookies