GDPR

Implementace nařízení (EU) 2016/679 v běžné lékařské ordinaci - vzory dokumentů
26.04.2018 | Další organizační složky / Právní oddělení

Níže naleznete vzory dokumentů vztahujících se k ochraně osobních údajů v rozsahu povinné implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme založit si složku, která bude obsahovat veškeré dokumenty vztahující se k implementaci nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Vzorové dokumenty mají obecný charakter. O případných změnách či doplnění budeme průběžně infomovat. Vzorové dokumenty nemají za cíl plně postihnout obecný rozsah nařízení, mají být reflexí splněných povinností plynoucích z tohoto nařízení a zejména jasným signálem pro Úřad pro ochranu osobních údajů, že konkrétní lékař si je vědom nutnosti chránit osobní údaje, s nimiž se v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a chodem ordinace setkává.
Nastavení Cookies