Knihovna zdravotnické legislativy

Knihovna zdravotnické legislativy


Knihovna zdravotnické legislativy je rozdělena na níže uvedené tématické části:
Mezinárodní smlouvy a úmluvy
- obsahuje mezinárodní smlouvy a úmluvy vztahující se k problematice medicínského práva, jimiž je Česká republika vázána.
Ústava a Listina základních práv a svobod
- obsahuje základní ústavní zákony České republiky.
Obecné právní předpisy se vztahem k výkonu lékařského povolání
- obsahuje obecné zákony a právní předpisy, jejichž některá ustanovení souvisí s problematikou práva v medicíně a s právní odpovědností v medicíně.
Poskytování zdravotních služeb
- obsahuje právní předpisy vztahující se k výkonu lékařského povolání.
Způsobilost k výkonu lékařského povolání
- obsahuje právní předpisy upravující způsobilost k výkonu povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání.
Veřejné zdravotní pojištění
- obsahuje právní předpisy upravující problematiku veřejného zdravotního pojištění a právních vztahů zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Nastavení Cookies