Legislativa ČLK

Legislativa ČLK


Zákon o ČLK
Stránka, na které najdete tzv. Zákon o komorách, základní právní normu, která zakotvila Českou lékařskou komoru v právním řádu České republiky.
Stavovské předpisy České lékařské komory
Stránka se všemi stavovskými předpisy v platném znění včetně jejich příloh. Postupně zde přibude historie každého stavovského předpisu, tedy jeho průběžných změn od jeho vzniku.
Závazná stanoviska České lékařské komory
Stránka se všemi platnými závaznými stanovisky ČLK
Doporučení představenstev ČLK
Stránka se všemi platnými doporučeními ČLK
Věstník ČLK 2013
Stránka obsahuje Věstník 2013 v elektronické podobě
Nastavení Cookies