Oddělení a další servis ČLK

Oddělení a další servis ČLK


Právní oddělení
Právní oddělení ČLK poskytuje právní služby členům i orgánům ČLK. Řeší podněty ze strany prezidenta či jiných orgánů ČLK – představenstva, revizní komise, čestné rady, orgánů OS ČLK, zajišťuje pomoc a práci pro tyto orgány, vyřizuje také podněty ze strany Policie ČR, soudů, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších institucí, kterým je na základě zákona ČLK povinna poskytovat součinnost.Významnou součást práce právního oddělení ČLK tvoří také legislativní činnost.
Oddělení vzdělávání
Oddělení vzdělávání zajišťuje a koordinuje odborné vzdělávání členů ČLK. Eviduje a organizuje pořádání vzdělávacích akcí a dohlíží na jejich odbornou úroveň. Vede seznam akreditovaných organizací určených ke vzdělávání lékařů, akreditovaných projektů, akreditovaných akcí a kurzů. Nabízí také moderní formu vzdělávání: e-learningové kurzy (www.eclk.cz).
Zahraniční oddělení
Zahraniční oddělení ČLK zabezpečuje aktivity ČLK směrem k zahraničí a je zároveň informačním servisem pro členy ČLK v oblasti výkonu lékařského povolání v zahraničí.
Tiskové oddělení
Tiskové oddělení zajišťuje prezentaci České lékařské komory směrem k veřejnosti a médiím.
Registr členů
V souladu se zákonem č. 220/1991 Sb., vede ČLK registr členů, zajišťuje jeho aktualizaci a veřejnou dostupnost informací.
Profesní bezúhonnost
Agenda profesní bezúhonnosti přijímá a vyřizuje žádosti o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti.
Časopis redakce a web
ČLK vydává časopis Tempus Medicorum určený lékařské veřejnosti. Informace o činnosti ČLK a informace z oblasti zdravotnictví jsou veřejně dostupné na webu ČLK.
Další organizační složky
Další organizační složky poskytují členům ČLK pomoc a informace z oblasti profesní problematiky.
Kanceláře
Poskytují nezbytné formální zázemí pro činnost České lékařské komory. Českou lékařkou komoru mohou členové ČLK osobně navštívit v Olomouci a v Praze.
Inzerce
Přijímání a zveřejňování inzerci členů ČLK a fyzických či právnických osob. Inzerce je zveřejňována v tištěné formě v časopise Tempus medicorum a v elektronické podobě na webu České lékařské komory. Každý člen ČLK může podat inzerát bezplatně.
Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies