Představenstvo ČLK

Kontaktní údaje
MUDr. Lindovský.jpg
MUDr. Pavel Lindovský, MBA
Funkce: člen představenstva
E-mail: lindovsky@medlin.cz

Osobní údaje:
Datum a místo narození: 1968, Praha

Vzdělání:
1. LF UK Praha, všeobecné lékařství (1995)
MBA - Academy of Healthcare Management (2011)
všeobecné praktické lékařství
neurologie
certifikovaný kurz pracovní lékařství

Zaměstnání:
Medlin s. r. o., ordinace praktického lékaře, pracovnělékařské péče, neurologie ( od 1998)
Neurologická klinika IPVZ Fakultní nemocnice Thomayerovy v Praze, sekundární lékař (1995-1998)

Členství v odborných společnostech a orgánech ČLK:
delegát OS ČLK Praha 6
předseda OS ČLK Praha 6 (od 2013)
člen představenstva ČLK (od 2021)


Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies