Představenstvo ČLK

Kontaktní údaje
MUDr. Šťastný.jpg
MUDr. Karel Šťastný, Ph.D., F.I.C.S.
Funkce: člen představenstva
E-mail: karel.stastny515@gmail.com

Osobní údaje:
Datum a místo narození: 1949, Pardubice

Vzdělání:
UK Praha, LF Hradec Králové(1973)
atestace II. stupně z chirurgie (1984)
atestace nástavbová z klinické onkologie (1987)
disertační práce Biopsie sentinelových uzlin u DCIS prsní žlázy (2012)

Zaměstnání:
chirurgická ambulance EUC Mamocentrum Pardubice
chirurgická klinika Pardubického krajské nemocnice

Členství v odborných společnostech a orgánech ČLK:
delegát OS ČLK Pardubice
předseda OS ČLK Pardubice
člen představenstva ČLK (od 2021)


Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies