Představenstvo ČLK

Kontaktní údaje
MUDr. Petr Němeček
MUDr. Petr Němeček
Funkce: člen představenstva
Odpovědnost: administrátor obsahu a změn webu ČLK, IT v ČLK, DŘ ČLK o.s. za PL a PLDD
E-mail: mudrpetrnemecek@seznam.cz
Mobil: 606 723 710

Osobní údaje:
Nar. 1951, ženatý, Rataje u Olomouce.

Životopis:
Po absolvování SVVŠ vystudoval LF ÚP v Olomouci, promoval v roce 1978. Atestaci I. stupně z všeobecného lékařství složil v roce 1983, atestace II. stupně z všeobecného lékařství pak v roce 1991. Od roku 1982 do roku 1988 pracoval v OÚNZ Olomouc, jako lékař a později vedoucí lékař závodního zdravotního střediska Uničovských strojíren, od roku 1988 pracuje jako praktický lékař v nyní NZZ SPEA Olomouc, s.r.o.. Je držitelem Osvědčení odborného zástupce pro obor všeobecného lékařství 1993, Osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor všeobecného lékařství 1995, Osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce nestátního ambulantního i lůžkového zařízení 1998 a Osvědčení základy pracovního lékařství 2000. Více než 10 let pracuje jako školitel v oboru všeobecného lékařství při ILF. Několik let je členem zkušební komise při atestacích I. stupně z oboru všeobecného lékařství. V ČLK pracoval dvě funkční období jako předseda OS ČLK v Olomouci, poté pak jako předseda RK OS ČLK v Olomouci. Manželka provozuje NZZ jako soukromá lékařka v oboru pedopsychiatrie a psychiatrie a jeho syn Ondřej pracuje jako praktický lékař pro dospělé.

Zájmy:
Výpočetní technika, literatura, turistika

Ostatní:
Není a nikdy nebyl a nikdy nebude členem žádné politické strany ani politického uskupení.

 

funkce v ČLK:
předseda OS ČLK Olomouc (1996 - 2002)
předseda RK OS ČLK Olomouc (2002 - 2007)
člen představenstva ČLK (zvolen 2006, 2010, 2015, 2021)

 

 


Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies