Prezident ČLK

Kontaktní údaje
MUDr. Milan Kubek
MUDr. Milan Kubek
Funkce: Prezident
Odpovědnost: řízení ČLK, statutární zástupce ČLK, šéfredaktor časopisu ČLK
E-mail: prezident@clkcr.cz
Telefon: +420 257 211 329
Fax: +420 257 220 618

Osobní údaje:
Narozen 13. února 1968 v Praze, ženatý, otec tří dcer, manželka zdravotní sestra.

Životopis:
Promoval na I. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1992. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek.
Problematikou organizace a financování zdravotnictví se zabývá od roku 1995. V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS). V letech 2009 – 2015 pracoval po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – organizace se sídlem v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.
Od roku 1996 do roku 2004 byl předsedou OS ČLK Praha 9. Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006, podruhé v listopadu 2010 a potřetí v listopadu 2015.

Motto:
Česká lékařská komora je garantem kvality lékařské péče a strážcem etiky výkonu lékařského povolání, který hájí profesní zájmy svých členů tak, aby lékaři mohli vykonávat své povolání co možná nejlépe. Existence silné a nezávislé profesní samosprávy je základní podmínkou zachování autonomie lékařů při výkonu povolání, která je nezbytným předpokladem bezpečnosti pacientů.

Dokumenty:
Profesní lékařská samospráva.pdf 
Lékařská etika pod tlakem.pdf

 


Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies