Ústava a Listina základních práv a svobod

Ústava a Listina základních práv a svobod
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění
Listina základních práv a svobod upravuje ústavní principy ochrany života a zdraví, lidské svobody a důstojnosti, včetně soudního dohledu nad převzetím a držením v ústavu zdravotní péče či práva na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči poskytovanou na základě veřejného zdravotního pojištění. K problematice práva v medicíně se vztahují zejména ustanovení čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10 a čl. 31.
Nastavení Cookies