Vědecká rada

Vědecká rada
Vědecká rada ČLK je poradním orgánem představenstva a prezidenta ČLK.
Vědecká rada se zabývá odbornými otázkami a vydává k nim stanoviska.
Pro jednotlivé obory medicíny vytváří Vědecká rada oborové komise.
Oborové komise Vědecké rady ČLK přezkušují lékaře v případech, kdy nesplňují podmínky stanovené Stavovským předpisem ČLK č. 11 – Licenčním řádem pro získání osvědčení, resp. pro získání licence k výkonu vedoucího lékaře a primáře.
Vědecká rada ČLK rovněž schvaluje na základě odborného posouzení oborovou komisí VR akreditace pracovišť ke školení lékařských výkonů a k vydávání funkčních licencí na základě Stavovského předpisu č. 12.
 
Nastavení Cookies