Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění; rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby; způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojistění (zejména vymezuje vzájemná práva a povinnosti pojištěnců, poskytovatelů a pojišťoven, včetně možnosti ukončení poskytování hrazených zdravotních služeb nebo postupu při výběrových řízeních na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb, převody lékařských praxí či regulační poplatky.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
Zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění
Vyhl. č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., s účinností od 1.1.2016, naleznete ZDE
Vyhl. č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., s účinností od 1.1.2017 (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 94 a 96, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018), naleznete ZDE
Vyhl. č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., s účinností od 1.1.2018, naleznete ZDE
Vyhl. č. 143/2018 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., s účinností od 1.8.2018, naleznete ZDE
Vyhl. č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., s účinností od 1.1.2019, naleznete ZDE
Vyhl. č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., s účinností od 1.1.2020, naleznete ZDE
Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, v platném znění
Vyhláška obsahuje seznam skupin léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím.
Vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, v platném znění. Vyhláška se ruší ke dni 31.12.2014 Nálezem Ústavního soudu č. 77/2014 Sb. Dne 6.1.2015 nabyla účinnost novela zák. č. 48/1997 Sb., která vymezuje Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči v příloze č. 5 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění
Nastavení Cookies