Zadat Inzerci

Zadání řádkové inzerce

Zde zadávají inzeráty pouze lékaři, kteří jsou t. č. členy ČLK a chtějí nechat zveřejnit inzerát osobního charakteru – hledají zaměstnání, poptávají nebo nabízejí zástup, ordinaci, prodávají nebo kupují přístroje, vybavení ordinace, literaturu, popř. chtějí pronajmout část své ordinace apod.

Pokud nejste člen ČLK nebo nemá Váš inzerát osobní charakter, zadejte inzerci jako komerční a to v sekci Pro veřejnost – Inzerce.

Inzerovat v ČLK je možné v časopise Tempus medicorum nebo na webu ČLK, popř. v obojím. Člen ČLK má svou osobní inzerci zvýhodněnou: na webu ČLK až 60 dní zveřejnění zdarma, v časopise ČLK 250 znaků zdarma a dvojího zveřejnění. Znaky nad limit jsou v časopise hrazenou inzercí.
Časopis je měsíčník a je možné zde inzerovat formou řádkové nebo plošné inzerce.
Plošná inzerce se zadává přímo v redakci - kontakt níže.
U řádkové inzerce není možné jakkoli zvýraznit text.
ČLK si vyhrazuje právo vyřazení údajů tematicky nezapadajících, urážlivých nebo evidentně klamavých. U zveřejněných nabídek nese za obsah odpovědnost zadavatel.

Kontakty:
webová inzerce: inzerce.webclk@clkcr.cz, tel. 585 230 818, mobil: 734 391 661
řádková inzerce: inzerce.casopisclk@clkcr.cz, tel. 585 230 818, mobil: 734 391 661
plošná inzerce: inzerce-tempus@clkcr.cz, tel. 777 888 121, 604 210 579

Zadat inzerci pro:
Web
Časopis Tempus medicorum
Web + Tempus medicorum

Nastavení Cookies