Zadat Inzerci

Zadání řádkové inzerce

Zde zadávají inzeráty zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty a nelékaři. Jedná se o inzerci komerční, tj. hrazenou.

Inzerovat v ČLK je možné v časopise Tempus medicorum nebo na webu ČLK, popř. v obojím, pak zde ČLK poskytuje inzerentům slevu 10%. Více o ceně za inzerci a další informace naleznete po volbě zadání inzerce v odkazu nad elektronickým formulářem.
Časopis je měsíčník a je možné zde inzerovat formou řádkové nebo plošné inzerce.
Plošná inzerce se zadává přímo v redakci - kontakt níže.
U řádkové inzerce není možné jakkoli zvýraznit text - velká písmena, tučné písmo, podtržené, barevné, rámečky, odstavce, loga či obrázky.
ČLK si vyhrazuje právo vyřazení údajů tematicky nezapadajících, urážlivých nebo evidentně klamavých. U zveřejněných nabídek nese za obsah odpovědnost zadavatel.

Kontakty:
webová inzerce: inzerce.webclk@clkcr.cz, tel. 585 230 818, mobil: 734 391 661
řádková inzerce: inzerce.casopisclk@clkcr.cz, tel. 585 230 818, mobil: 734 391 661
plošná inzerce: inzerce-tempus@clkcr.cz, tel. 777 888 121, 604 210 579

Zadat inzerci pro:
Web
Časopis Tempus medicorum
Web + Tempus medicorum (sleva 10%)

Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies