Způsobilost k výkonu lékařského povolání

Způsobilost k výkonu lékařského povolání
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění
Zákon upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice; celoživotní vzdělávání lékaře; uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře u osob, které získaly způsobilost v jiném členském státě než v České republice, příp. volné poskytování služeb hostujících osob.
Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění novely č. 67/2017 Sb. Znění zákona č. 95/2004 Sb., účinné od 1.7.2017.
Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Nařízení stanoví výše úhrady za atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu a aprobační zkoušku.
Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech, odkaz naleznete ZDE
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Vyhláška upravuje mimo jiné obory specializačního vzdělávání lékařů, označení odbornosti lékaře se specializovanou způsobilostí, minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů, obory certifikovaných kurzů lékařů a minimální délku vzdělávání v nich.

 

Nastavení Cookies